Tamanhos disponíveis:

2ton/3ton/5ton/8ton/10ton/32ton