Tamanhos disponíveis:

1/2 SAE20F
1/4 SAE28F
5/16 SAE 24F
7/16 SAE20F
M 6×1.0
M 8×1.0
M 8×1.25