Tamanhos disponíveis:

para tubo 06mm
para tubo 10mm
para tubo 08mm